Hogne Hemre   Denne siden er under oppbygging!  
Per H. Hemre      
Jørgen Hemre      
Espen Arnetvedt           
mail to